ไทยเม็ททอลสามารถผลิตสินค้าอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดได้มากมายตามความต้องการของท่าน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เราได้ผลิตสินค้าเส้นหน้าตัดต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมหลากหลาย นอกเหนือจากอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดสำหรับงานก่อสร้างแล้ว สินค้าของไทยเม็ททอลได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจผลิตรถ, อุปกรณ์วัดระดับ, ตัวระบายความร้อน, และเสื้อมอเตอร์ เป็นต้น นอกจากสินค้าเส้นหน้าตัดตามสั่งแล้ว เรายังมีบริการให้คำปรึกษาและงานบริการด้านอลูมิเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีและครบถ้วนที่สุด เมื่อท่านเลือกไทยเม็ททอล