ไทยเม็ททอลมีอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดมาตรฐานแบ่งเป็น 11 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีขนาดต่างๆ กัน
ท่านสามารถคลิ้กในแต่ละกลุ่มเพื่อดูรายละเอียดของขนาดได้

  แป๊ปกลมตัน
  เพลาหกเหลี่ยมตัน
  แป๊ปเหลี่ยมตัน
  แผ่นแบน
  ฉากด้านเท่า
  ฉากด้านไม่เท่า
  ตัวยูด้านเท่า
  ตัวยูด้านไม่เท่า
  แป๊ปเหลี่ยมจตุรัส
  แป๊ปเหลี่ยมผืนผ้า
  แป๊ปกลม