บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

タイ メタル アルミ
บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด โรงงานผู้ผลิตอลูมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFO & CFP จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และได้รับเกียรติจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Thai Metal Aluminum Co., Ltd. is the first aluminium extruder in Thailand which has been certified for Carbon Footprint Organization (CFO) & Carbon Footprint Product (CFP) by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO). We received the high-level visit from the United Nations (UN) as one of the organizations committed to reduce energy consumption and the environmental impacts.
เราใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ไปจนถึงการตรวจเช็คคุณภาพอลูมิเนียมเส้นต่อเส้น ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยจากการร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์จากไทยเม็ททอลจึงได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และยังเป็นอลูมิเนียมแบรนด์แรกในไทยที่มีนวัตกรรมสินค้าปลอดสารก่อมะเร็ง ด้วยความใส่ใจในสุขอนามัยของพนักงานและลูกค้า ตามพันธกิจองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

We pay attention to every stage of the process, since the raw material selection until the quality control, which inspection is made. The advanced technology-based joint ventures from our global partner, Sankyo Tateyama Group, keep evolving Thai Metal on continuous development. Also, we are the first aluminium extruder in Thailand using non-carcinogenic throughout the whole process. We commit to health and safety of our employees and customers, according to the organization mission to responsible for environment, community, and society.

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Parts - Automotive, Aerospace, Electronics and Electrical Parts, Hardware and Tools, and Others
 • ออกแบบและเปิดแม่พิมพ์ชิ้นส่วนอลูมิเนียม (ชิ้นส่วนยานยนต์ งานขนส่ง อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ อุตสาหกรรมอื่นๆ)
 • Aluminium Extrusion for Automotive, Transportation, Aerospace, Electronics and Electrical Parts, Furniture, Hardware and Tools
 • งาน Machine (one stop service)
 • Precision Machined Works (Cold Drawn, Cutting, Punching, Stamping, Bending, Welding, Milling, Notching)
 • งานประกอบสำเร็จรูป
 • Assembly to Finished Products

กลุ่มสินค้าประตู-หน้าต่าง

Window and Door Products
 • บริการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
 • Finished Window & Door Installation Service
 • จำหน่ายอลูมิเนียมเส้นปลีก-ส่ง
 • Aluminium Profiles for Dealers and Fabricators
 • บริการให้ข้อมูล (สเปคสินค้า) สำหรับงานโครงการ
 • Technical Detail for Projects
 • ให้คำปรึกษา และข้อมูลหน้าตัดอลูมิเนียม พร้อมแบบติดตั้งมาตรฐานแก่ช่างอลูมิเนียม ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ
 • Technical Detail for Architect and Contractor
tm-aluwindow.com

มาตรฐานและระบบปฏิบัติการ

Standards and Operating Systems

iso iso iso iso iso iso